Wij hebben zoveel mensen op de wachtlijst staan voor ons
aanstaande nestje dat wij geen nieuwe mensen meer noteren.

Gepland nest eind januari

24 november is Toots gedekt door Ceasar. Kijk voor meer informatie op Pups verwacht