In de praktijk

Nazoek op een ree met Balou
 

De praktijk is voor mij/ons erg belangrijk. Zoals nu het reewild meer in opkomst is en er meer nazoeken zijn i.v.m. verkeerslachtoffers.


Interview kort na het behalen van mijn jachtexamen
Auteur: Jos Eras, 'De Nederlandse Jager' 14/15-2005
Interview De Nederlandse Jager 14/15-2005