Nuget z Tesinovskych buku (Woody)

Beschikbaar als dekreu voor passende teven.


V: Lesan z Koblova
M: Cilka z Debce
Geb: 25-4-2014
HD-A

Jachtaanlegtest
SJP B-diploma

Show: 1 Uitmuntend CAC Clubwinnaar 2015