Kampioen Toots vd Vlasroot

V: Hardy z Koblova
M: Kamp. Klaire vd Vlasroot
Geb: 2-1-2017
HD-A

Veldwerk jeugdklas: Zeer Goed
VJP, HZP, Btr
Jachtaanlegtest

Show: Nederlands kampioen